REGULAMIN

PHU „BRAVO” Elżbieta Bogusz
ul. Podmiejska 24c/12
62-800 Kalisz
NIP: 618-156-48-08
REGON: 250712876

KONTO BANKOWE:  98 1050 1201 1000 0090 6279 2958


 1. Sklep e-samsara.pl jest prowadzony przez firmę PHU „BRAVO” Elżbieta Bogusz dalej nazywaną "Sprzedającym".
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Realizacja zamówień i wysyłka odbywa się w godz. 10:00 – 18:00
 5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień pobraniowych następuje niezwłocznie, zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego - księgowanie odbywa się w dni robocze od 10:00 – 18:00, a zamówień płatnych za pomocą systemu płatności elektronicznych - po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności.
 6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura lub paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez jeden rok od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.
 8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego. Przykładowy wzór formularza reklamacji dostępny jest tutaj.
 9. W okresie siedmiu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Przykładowy wzór formularza zwrotu dostępny jest tutaj. Zgodnie z ustawą, prawu odstąpienia od umowy nie podlegają:
  1. produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  2. pozostałe produkty pozbawione oryginalnego opakowania, zniszczone lub noszące ślady użytkowania;
  3. świadczenia, których cena i wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. indywidualne wróżby i portrety numerologiczne, osobiste mandale i talizmany runiczne, konsultacje feng shui);
  5. świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. publikacje elektroniczne w postaci plików do pobrania, chyba że plik nie został przez Klienta pobrany).
   Sprzedający w ciągu pięciu dni roboczych dokona zwrotu pieniędzy.
 10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, a także sposobu pakowania przesyłki.
 11. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.e-samsara.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 18 lub nowsza, Chrome wersja 25 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu CzaryMary.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.